WYBRANE PROJEKTY PRZEBUDOWY OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA i WETERYNARII:

 • Projekt wykonawczy przebudowy I-go piętra szpitala MSWIA w Opolu, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralna Sterylizatornia
 • Projekt przychodni specjalistycznych MSWIA w Opolu; Przychodnia Okulistyczna, Przychodnia Ginekologiczna, Przychodnia Kardiologiczna, Przychodnia Gastrologiczna
 • Projekt przebudowy parteru w domu studenckim UO na potrzeby Przychodni POZ – Przychodnia Centrum
 • Projekt przychodni POZ w Komprachcicach
 • Projekt przebudowy budynku usługowego na potrzeby NZOZ Zdrowa Rodzina
 • Projekt technologiczny Pracowni Rezonansu Magnetycznego Lux-Med Opole
 • Projekt gabinetu stomatologicznego; Opole, ul. Kościuszki
 • Projekt gabinetu stomatologicznego; Opole, ul. Katowicka
 • Projekt gabinetu stomatologicznego; Opole, Przychodnia Centrum UO
 • Projekt przychodni stomatologicznej „Dentis”, Opole, ul. Częstochowska
 • Projekt apteki Multifarm – Zawada
 • Projekt gabinetu weterynaryjnego Doggy Dream, Opola ul. Tysiąclecia